Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Dlaczego Greenlight 300?

Greenlight 300 jest ciśnieniomierzem manualnym nowego typu, który został opracowany w celu zapewnienia rzetelności i dokładności pomiaru jako alternatywa dla ciśnieniomierzy rtęciowych. Osiągnięto to zastępując tradycyjną kolumnę rtęci elektroniczną detekcją ciśnienia za pomocą mikroprocesora.

Porównując Greenlight 300 z innymi typami ciśnieniomierzy można zauważyć rozwiązania technologiczne, które eliminują cechy niepożądane, dotychczas ograniczające ich zastosowanie.

Wady danego urządzeniaRozwiązania Greenlight 300

Ciśnieniomierze rtęciowe:

 • Ryzyko skażenia rtęcią (już niedostępne w sprzedaży od roku 2014).

 

 • Może być bezpiecznie przewożony bez ryzyka wylania rtęci a podczas pomiaru może być ułożony w różnych pozycjach.

Ciśnieniomierze zegarowe (aneroidowe):

 • Delikatny mechanizm.


 • Wymagają częstego sprawdzania działania i rekalibracji.

 

 • Części mechaniczne zostały zastąpione przez nierdzewne elementy elektroniczne systemu pomiaru ciśnienia.
 • Kalibracja wymaga sprawdzenia nie częściej niż co 4 lata.

Ciśnieniomierze automatyczne:

 • Nie są tak dokładne, jak rtęciowe i weryfikacja dokładności jest trudna do sprawdzenia.
 • Nie może być stosowany w niektórych grupach pacjentów.

 • Ciśnienie skurczowe/rozkurczowe określane jest przez mikroprocesor metodą oscylometryczną, która jest obarczona błędem.

 

 • Tak dokładny, jak ciśnieniomierze rtęciowe
  • kalibracja do 0,4 mm Hg,
  • automatyczna kalibracja do zera za każdym włączeniem,
  • walidowany przez Mayo Clinic wg the ESH International Protocol.
 • Możliwość zastosowania w tych grupach pacjentów, u których stosowane są ciśnieniomierze rtęciowe.
 • Osłuchowa metoda pomiaru ciśnienia.

    
Krótki opis innych urządzeń

Ciśnieniomierze rtęciowe

Ciśnieniomierze rtęciowe są wykorzystywane od ponad wieku. Jest to złoty standard w pośredniej metodzie pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, ponieważ są dokładne, łatwe do utrzymania i dają się łatwo skalibrować. Istnieje jednak ryzyko wystąpienia skażenia toksycznego, gdy rtęć zostanie rozlana, co oznacza, że ciśnieniomierze rtęciowe muszą być traktowane z ostrożnością. Podczas używania należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny, aby zapobiec wyciekom. Od roku 2014, sprzedaż ciśnieniomierzy jest niedozwolona na terenie państw Europy.

Rosnące obawy o skażenie rtęcią i jej oparami a także niedogodności związane z użyciem tych aparatów doprowadziły do poszukiwania alternatywnych urządzeń. Nie wynaleziono jednak innego rodzaju cieczy, która mogłaby zastąpić rtęć, przy zachowaniu analogicznej dokładności pomiaru.

Ciśnieniomierze zegarowe (aneroidowe)

Najczęściej stosowany aparat do pomiaru RR w ochronie zdrowia. Pomiar ciśnienia powietrza w mankiecie odbywa się poprzez zastosowanie mechanizmu aneroidowego. Jest on w stanie zapewnić wysoką dokładność pomiarów, jeśli jest odpowiednio skalibrowany. Konstrukcja mechaniczna ciśnieniomierza aneroidowego powoduje, że jest on podatny na zmiany w kalibracji, dlatego wymaga regularnych kontroli i ewentualnej kalibracji.

Wytyczne American Heart Association stanowią, że ciśnieniomierz zegarowy wymaga konserwacji co sześć miesięcy a w codziennej praktyce, należy się z nimi obchodzić bardzo ostrożnie, aby uniknąć dekalibracji.

Zalecenia European Society of Hypertension, dotyczące pomiarów ciśnienia krwi wskazują, że 58% ciśnieniomierzy aneroidowych daje błędny odczyt większy niż 4 mm Hg a około 33% z nich błędny o więcej niż 7mm Hg.

Amerykańskie i europejskie standardy określają maksymalny błąd ± 3 mm Hg (zgodnie z normą EN 1060).

Ciśnieniomierze automatyczne

Aparaty automatyczne wykorzystują oscylometryczną metodę określania ciśnienia i są stosowane zwykle w warunkach domowych oraz w jednostkach ochrony zdrowia na oddziałach ambulatoryjnych. Chociaż niektóre modele potrafią spełnić minimalne standardy dla dokładnego pomiaru ciśnienia krwi, to nadal są one dalekie od ideału, ponieważ:

 • Główne założenia protokołu zatwierdzającego aparaty automatyczne akceptują błąd pomiaru do 10 mmHg u 25% pacjentów. Lekarze wymagają natomiast dokładności pomiaru ciśnienia tętniczego krwi do 2 mmHg.
 • Nie funkcjonują prawidłowo u pacjentów z zaburzeniami rytmu serca lub w ciąży oraz nie zostały odpowiednio przetestowane na wielu grupach pacjentów, takich jak np. osoby starsze i chore na cukrzycę.
 • Nie można zastosować techniki osłuchowej Korotkowa. Aparaty automatyczne stosują technikę oscylacji tętnicy podczas deflacji mankietu i obliczają pomiar ciśnienia krwi wg algorytmu opartego na metodach statystycznych - stąd mniejsza dokładność.